Farkasordító jellemzők

Utassy József új kötetében együtt találjuk a lélek poklait, az átélt végállapotokat őrző verseket a klasszikus szépségű tájköltészettel, a szerelmi lírának az emberi elesettségről is szólni tudó, de erőteljes és nagyhatású darabjaival. A versek írásában az ihlettel egyenrangú társ az a fajta eltökélt kimondani akarás, amely az összeomlott idegek kiszolgáltatottságából vissza tudja hozni a lelket a költészet fénnyel, színnel teli, vigasztalódást nyújtó világába. Érett, magasrendű költői teljesítmények foglalata a "Farkasordító", amelyben Utassy József lírájának minden regisztere megszólal.