FARKASTOTEM - jellemzők

A szerző értekezésének első teljes magyar fordítását a mű eredeti angol nyelvű kiadásának 250. évfordulója alkalmából jelentetjük meg, magyarázó jegyzetek kíséretében.Burke írása öt részből, valamint egy bevezető tanulmányból áll, amely az ízlésről szól. Az I. rész a szenvedélyek általános elmélete, a II., III. és IV. rész a fenségessel, illetve a széppel foglalkozik, míg az V. rész a nyelvre mint a fenséges érzület létrehozására leginkább alkalmas médiumra összpontosít.Burke műve ugyanakkor számos, a francia forradalomra való hivatkozást is tartalmaz. A `rettenetre` (terror) vonatkozó megjegyzései sajátosan politikai megvilágításba kerülnek, aminek nem kevés súlya van ma, egy olyan korban, melyet gyakran a `terrorizmus korának` neveznek. Az értekezés ily módon esztétika és politika határmezsgyéjén mozog.