Farmakognózia I-II. (CD melléklettel) jellemzők

Az utóbbi évtizedben előtérbe került természetes eredetű anyagokkal, gyógynövényekkel kapcsolatos ismeretanyag oktatása új szempontokkal bővül az európai harmonizáció, valamint a megújuló hazai szabályozási rendszer következtében. Fel kell készülnünk a szakterületünk oktatásában eddig is belefoglalt egyes irányzatok arányeltolására és szükségszerű elmélyítésére, a XXI. század és az európai integráció elvárásainak megfelelve. Gyógyszerészhallgatóinknak meg kell felelni a FIP által meghirdetett Good Pharmacy Practice (GPP) irányelveinek is. a patika privatizáció szintén új kihívásokat hozott, melyet a gyógyszerészhallgatók felkészítésében figyelembe kell venni. (...) A gyakorlati tematika teljes átdolgozása, új műszeres vizsgálatok (GC, HPLC, stb.) bevezetése miatt szükségessé vált egy új gyakorlati jegyzet összeállítása. Ezt egészíti ki az a videokazetta/CD, amelyet mikroszkópos technikával készítettünk az anatómiai, illetve szövettani ismeretek elmélyítésének elősegítésére. (Dr. Szőke Éva, igazgató egyetemi tanár)