Faust - Válogatott versek jellemzők

Johann Wolfgang Goethe a klasszikus német irodalom vitathatatlan költőfejedelme, aki - szerteágazó költői, dráma- és regényírói, sőt tudós munkássága ellenére is - elsősorban a Faust költemény szerzőjeként él a köztudatban. Joggal, hiszen több mint 60 éven át dolgozott ezen a művén, melynek részei, az úgynevezett ősváltozattól (Urfaust) kezdve a monumentális második részig (Faust II.) nem is annyira egészében mint egyetlen kimagasló mű, hanem inkább e részek sokféleségében jellemzik a magát, a mű megírása során a nemzet óriásává stilizáló német költőt, rámutatva azokra az ellentmondásokra, melyek egyes, egymástól igen eltérő alkotói korszakait összekapcsolják.