FEHÉR SIRÁLY A GYÖNGYSZIGET FELETT jellemzők

Irodalmi (és történeti) intézmény hiányában csak a családi hagyatékban őrzött emlékek és dokumentumok alapján állt össze a Bencz Mihály születésének századik évfordulóján megjelenő Fehér sirály a Gyöngysziget felett című kötet. Jószerével az első kísérlet ez a filológia rangjának és tekintélyének visszaszerzésére. Bencz Aresenović Gabriella, a költő lánya, az írói hagyaték ápolója úgy döntött, hogy végre közkinccsé teszi a lappangó hagyaték közlésre érdemes részét, mindazt, ami a Bencz Mihály életművének tartozéka ugyan, de töredék mivoltából eredően csak járulékos része, kiegészítője lehet e bejezett műnek. Hovatovább mint örökös és mint tanú vállalta a család történetének megírását is, ami tekintve, hogy az emlékírás megújulásának korát éljük más vonatkozásban is tiszteletet érdemel.