Fejezetek a műfordítás elméletéből jellemzők

Mint az látható lesz, könyvemben az elméleti kérdések (és az alkalomadtán hozzá kapcsolódó gyakorlati példák) elsősorban a szöveg, a folyamat, a kommunikáció és a kultúra kontextusában jelennek meg, ez a négy fogalom adja a kötet négy pillérét. A tényanyag rendezése alapvetően saját érdeklődésemet, gondolatmenetemet tükrözi, noha az egyes felvetések, kérdések és következtetések konvencionálisan akár más vagy több fejezetben is helyet kaphatnak. (A szerző)