Fejezetek a politikai földrajzból jellemzők

A politikai földrajz a XIX. század végén születő, s a XXI. század hajnalán megerősödő, új szempontú csoportosítása és hasznosítása a földrajzi ismereteknek. E tudomány létrejöttének pillanatától arra hívta fel a figyelmet, hogy művelői kiemelt fontossággal tanulmányozzák a természeti keretek által nyújtott, földrajzi egységekbe foglalt államok történelmét. A leszűrt összefüggésekből és kölcsönhatásokból eredményeket mutat fel, így segítve a politikusokat abban, hogy jó döntéseket hozzanak a bonyolult politikai helyzetekben. Az 1948-ban összeállított munka máig érvényes megállapításai hátborzongatóan igazak és valósak, holott az alapgondolat Teleki Páltól származik, aki politikai elfoglaltságai miatt a munka összeállítását kiváló tanítványára, Rónai Andrásra bízta.