Fejezetek a pszichológia alapterületeiből jellemzők

A pszichológia iránt a modernizálódó társadalomban a fiatalok érdeklődése is növekszik. A jelen kötet az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem oktatóinak olyan közös vállalkozása, amely elsődlegesen az ő számukra készült. Eredeti tanulmányokat tartalmaz, melyek átfogják a tudományos pszichológia törzsanyagát, kitérnek a pszichológia tudományának vizsgálódási területeire a pszichofiziológiai folyamatoktól a transzcendentális élményekig. A könyv alapvetően az általános lélektan, a személyiségpszichológia és a szociálpszichológia tényanyagára helyezi a hangsúlyt. Szerzői az alapismeretek bemutatásán túl az elemzett témákkal kapcsolatos legaktuálisabb álláspontokat is felvillantják.