Fejezetek a világ regionális földtanából jellemzők

A József Attila Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszéke 1988- ban meghirdette a Világ regionális földtana c. kollégiumot, amelyet az előadók két féléven át tartottak. Az előadásokat elsősorban a JATE Földtani és Őslénytani Tanszék oktatói végezték, de meghívást kaptak egy-egy előadás tartására azok a magyar geológusok, akik rövidebb vagy hosszabb időt külföldi földtani kutató munkával töltöttek el.