Fejlődéslélektan jellemzők

A könyv eredeti címe A fejlődéslélektan tankönyve. Külföldön sok országban már húsznál több kiadást ért meg. Olyan alapvető munka, amely tükrözi a fejlődéslélektan tudományának eddigi eredményeit. E mű komplex módon - az integrált közelítésmódot és gyakorlati szempontokat is érvényesítve - dolgozza fel a kutatási eredményeket. Különös értéke a könyvnek, hogy az integrálás mellett felvállalja a gyakorlat-központúságot is, olyan kérdéskörök is terítékre kerülnek, amelyek ma különösen aktuálisak a személyiségfejlesztő munkában, mint például a tehetség, a teljesítményzavar, a deviancia-bűnözés, az autizmus, a hivatás-pályaválasztást stb.
E művet elsősorban azoknak ajánljuk, akik személyiségfejlesztő munkát végeznek, vagy arra készülnek.