FEKETE KOLOSTOR - FELJEGYZÉSEK A FRANCIA INTERNÁLTSÁGBÓL jellemzők

Egyszerre regény és napló, lélekrajz és dokumentum. Kuncz Aladár Fekete kolostora azt bizonyítja, hogy művészien is össze lehet békíteni a műfaji sokféleséget, sőt ellentmondást. Ha egyetlen szóval próbálnánk jellemezni az első világháború idején francia internálótáborban töltött öt év leírását, az egyértelműen a hiteles volna. Mert a könyv szerzője bámulatos mértéktartással, irigylésre méltó igazságossággal feltárja a jót és a rosszat, minden fölös póz és pátosz nélkül. Megjeleníti – fogolytársa s barátja, Németh Andor szavaival élve – „a százegynéhány embert, mindegyiket külön-külön, személy szerint, hogy mindegyik látható legyen a kegyetlenül vastag falak közt”.„A 2014-es Fekete kolostor a Kuncz Aladár-életműkiadás első kötete. Nem kritikai kiadás. Szövegét a cenzúrázott részek visszaírásával hetven év után állítottuk helyre. Mindenekelőtt a legelső, Kuncz imprimálta 1931-es kiadást [Erdélyi Szépmíves Céh, 1931] tartottuk szem előtt, azzal vetettük össze sorról sorra a Kriterion kia