FÉL ÉVSZÁZAD KISEBBSÉGBEN jellemzők

A távolabbi és közelmúltban egyaránt számtalanszor hangsúlyozott, közismert tény, hogy noha a felvidéki, szlovákiai magyar közösség lassan egy évszázados múltra tekint vissza, történelmének tudományos igényű feldolgozása máig a szlovákiai és az egyetemes magyar történetírás nagy adósságai közé tartozik. Ezen adósság legalább részbeni pótlására tettünk kísérletet már a (cseh)szlovákiai magyarság 1944 és 1992 közötti történetének kronologikus összefoglalásával, majd pedig a történetének egyes korszakaira vonatkozó források feltárásával és közreadásával. Ugyanezt a célt szolgálja a szlovákiai magyarság második világháború utáni közel fél évszázadának egy-egy epizódját tíz fejezetben az olvasó elé táró Fél évszázad kisebbségben című kötet is, amelyet azzal a reménnyel bocsátunk útjára, hogy írásai hozzájárulnak a szlovákiai magyarság történelmének megismeréséhez és árnyaltabb megközelítéséhez, s hasznos támpontul szolgálhatnak annak további kutatásához és feldolgozásához.