FELADATGYŰJT. AZ ÚJ TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGIHEZ 11. ÉVF. - IRÁSBELI jellemzők

Raktári szám: NT-81460A 2005-ben bevezetésre kerülő új érettségi vizsgán a tények, adatok ismerete továbbra is fontos szerepet kap, de a vizsgázónak elsősorban tudása alkalmazásáról, történelmi látásmódjáról, elemzőkészségéről kell írásban és szóban számot adnia. Képesnek kell lennie források értelmezésére, összevetésére, írásos és képi forrásokból, adatsorokból, diagrammokból, térképekből történeti problémák meglátására, kifejtésére, elemzésére. Másképpen kel készülni az új érettségire, mint a régire, s különösen másként, mint a jelenlegi felvételi vizsgákra.A Nemzeti Tankönyvkiadó történelmi érettségi feladatgyűjtemény-sorozatát használva megérthetjük az új, kompetenciaközpontú érettségi szellemiségét, és eredményesen felkészülhetünk a történelem érettségi vizsgákra.Ez a kötet a 11. évfolyamos tananyaghoz ad több mint 220 feladatot: ezek tartalmukban, megfogalmazásukban és értékelésükben is olyanok, amilyenekkel a tanuló az érettségi vizsgán találkozik majd. Az Oktatási Minisztérium