Feladatgyűjtemény jellemzők

A Feladatgyűjtemény Madocsai László irodalomkönyvéhez kapcsolódik, tematikája a tankönyvi témakörök szerint épül fel, példaszövegeinek alapjául a sorozat szöveggyűjteménye szolgál. Feladattípusai illeszkednek az érettségi követelményrendszerben megfogalmazottakhoz: a képességfejlesztő, az irodalomelméleti fogalmak tisztázását segítő és a csoportos feladatok, a szövegalapú értelmezést lehetővé tevő, a műfajok, korszakok, stílusok alakulástörténetét feldolgozó gyakorlatok és az új szakirodalomra való hivatkozások egyaránt megtalálhatók benne. Az érettségire való folyamatos felkészítést segítik a nézeteket, véleményeket ütköztető, az érvelési kultúrát fejlesztő feladattípusok is. Az egyes fejezeteket tudáspróbák zárják.