Feladatgyűjtemény a tanulási képesség fejlesztéséhez (1-4. osztályban) jellemzők

A tanulási képesség kialakítása és fejlesztése az alsó tagozaton alapvető feladat. Különös figyelmet kell erre fordítani hátránykompenzálás és felzárkóztatás esetén, mely sok esetben csak a tanítási órán való differenciált fejlesztéssel érhető el. Szerencsésen kiegészíti ezt, ha félévente 2x1 hetes, napi 60 perces ún. tanulás-módszertani órákat iktatunk be az iskolai órarendbe, amikor kiscsoportokban foglalkozhatunk a tanulási nehézségekkel, a tanuláshoz való viszony közvetlen formálásával, jó szokásos kialakításával és a tanuláshoz nélkülözhetetlen alapképességek intenzív fejlesztésével, valamint a tanulási módszerekkel. Összeállításunk ezekhez a foglalkozásokhoz kíván szerény mértékben hozzájárulni azzal, hogy évfolyamonként és részképességenként feladatokat gyűjtött egybe (a teljesség igénye nélkül), amelyekből a tanító saját ízlése és a célszerűség szerint válogatva gazdagítja óráit fejlesztő tevékenységekkel. (A szerzők)