Felmérő feladatlapok az 1. osztályos tankönyvcsomaghoz jellemzők

A Felmérő feladatlapok - általános iskola 1. osztály című kiadványunk bármely tankönyv mellett használható. Négy tantárgy - a magyar irodalom, a magyar nyelv, a matematika és a környezetismeret félévi, illetve év végi - ismeretanyagának elsajátítását méri. "...a törvényi szabályozás szerint 2004. szeptember elsejétől felmenő rendszerben az 1-3. évfolyamon félévkor és tanév végén és a 4. osztály első félévében kötelezően kell alkalmazni a szöveges értékelést, osztályozásra nincs mód, ettől eltérni nem lehet." Szöveg értékelés. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyamai számára. Szerk.: dr. Csonka Csabáné. OM, Bp., 2004. Ahhoz, hogy felelős, megalapozott értékelést adjunk diákjaink tanulmányi előmeneteléről, év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérnünk munkájukat. Ebben az összeállításban egy adott időpontban nyújtott tanulói teljesítménynek a szöveges értékeléséhez adunk mintákat, melyek segítségül szolgálhatnak a félévi vagy az év végi szöveges értékelések kialakításához.