FELNŐTTÉ TIPORVA jellemzők

Mansfeld Péter és társai, a Széna tériek élete, sorsa pereg le előttünk, visszanyúlva egészen a II. Világháború befejezéséig. Tehát a regény - voltaképpen - az 1945 és 1956 közötti évtizedet fogja át.Ez - a szerzők által is az évszázad legsötétebb, de egyben legmeghatározóbb évtizedének tartott időszaka - elevenedik meg előttünk 10-15 éves gyermekek szemszögén keresztül, hiteles történelmi háttérrel, dokumentumokkal alátámasztva. Már itt, az ötvenes évek elején megmutatkozik jellemük, emberi karakterük. Életre-halálra szóló barátságok szövődnek. A széna téri fiúkból 1956-ban a felnőtt forradalmárok kis segítői lesznek, de akadnak árulók, és olyanok is, akiket szüleik kívülállásra kényszerítenek.