FELSŐBÜKI NAGY PÁL jellemzők

Melkovics Tamás 1987. november 28-án született. Csepregen nevelkedett, a szombathelyi Bolyai Gimnáziumban érettségizett. Kitüntetéses minősítésű történészi oklevelét 2011-ben kapta meg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Jelenleg ugyanott doktori programban vesz részt, Erdődy Gábor professzor témavezetése mellett. Doktori témája: A reformkori főrendi liberális ellenzék.Szülőföldje és egyben a magyar reformkor egyik kiemelkedő politikusát, Felsőbüki Nagy Pált mintegy kétszáz éve nagyjai közt tartja számon a nemzet, de mindmostanáig csak kevéssé és pontatlanul ismertük életét és munkásságát. Melkovics Tamás szorgos munkája nyomán egybeáll az életrajz és a pályakép számos mozaikdarabja, és kirajzolódik a nagy szónok és kezdeményező reformer hiteles portréja. A nemzeti politikusé, akit esendő emberi vonásai még közelebb hozhatnak a mai olvasóhoz.