FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2007. jellemzők

Az OFIK legrégebbi kiadványa tartalmazza az egyetemek, főiskolák által meghirdetett összes alap- és mesterképzést, a felsőfokú szakképzéseket, valamint a felvételi eljárás szabályait, feltételeit, a képzésekre vonatkozó általános és speciális elvárásokat. Mindezeken túl ismerteti a nem államilag támogatott szakok költségtérítésének mértékét, illetve a kötet Függelékében megtalálhatók a felsőoktatási intézmények által megadott alkalmassági és gyakorlati vizsgakövetelmények is.