Feminista filozófia jellemzők

A szerző a Bécsi Egyetem Filozófiai intézetének professzora, az Osztrák Tudományos Akadémia tagja, a feminista filozófia kérdéskörének nemzetközileg elismert és számon tartott szakértője.
Könyvében az immár több mint három évtizedet átfogó feminista diskurzus áttekintésére vállalkozik. Vizsgálja a feminista indíttatású kutatás státusát, s eközben gondolati útja a filozófiai antropológiától az esztétikán és a tudományelméleten át a politikai és jogfilozófiáig ível. Elmarasztalja a feminista gondolkodásnak az eredeti emancipatorikus törekvésektől való radikális elhajlásait, miközben a szerződéselmélet újrafogalmazásának jegyében folyamatosan hangsúlyozza, hogy az igazságosság elvét ott is alkalmazni kell, ahol a nemek patriarchális rendje okozza a társadalmi egyenlőtlenséget.