FÉNYES SZURONY, RÓZSAFA A NYELE ... jellemzők

Az Árpád-korban hazánkba fogadott kun nép az elteltévszázadok alatt elveszítette etnikai különállását,egykori anyanyelvét csupán néhány irodalmi nelvemlék éshelynév őrzi.Oláh Lajos gyerekkora óta gyűjti a Nagykunságravonatkozó katonai ereklyéket, Szabó József Jánosévtizedek óta kutatja és tanítja a monarchiahadtörténetét. Az ő találkozásukból született ez a könyv. Korabeli fotók.