Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945) jellemzők

A fotótörténeti kutatások meglehetősen ritka és szűkszavú írott forrásanyagra támaszkodhatnak - különösen a korai időszakra vonatkozóan. Még inkább ez a helyzet, ha a hőskor fényképezői, mesterei és műtermei után kutatunk. A szerző évtizedek óta foglalkozik a magyarországi fényképészek és műtermek adatainak gyűjtésével és feldolgozásával. Kutatásainak első részét 1974-ben, majd a folytatást 1983-ban publikálta egy-egy tanulmány kíséretében. A kiegészített, újabb kutatási eredményekkel bővített listák előtt közöljük az akkor megjelent tanulmányokat is.