Fénykeresők vagyunk jellemzők

A természet egy-egy szépséges csodája láttán jóleső melegséggel dobban meg a szív. A szemet gyönyörködtető látvány hatására kicsit megfényesedik a lelkünk - megérint a kegyelem. Közös Atyánk műve a teremetett világ, mellyel - eredeti szándéka szerint - az emberi kéz által létrehozott alkotás is harmonizál. Így folytatódik rajtunk keresztül, általunk a teremtés tovább...
A könyvben sorakozó képek felidézik a Szentírás egy-egy időszerű gondolatát.
Szűkebb és tágabb világunk dolgai, a körülöttünk és bennünk zajló események is megfontolásra érdemesek. Bennük is ott rejlik Isten üzenete. A következő oldalakon képek és rövid tűnődések váltják egymást, velük szeretném további gondolkodásra, tűnődésre késztetni az Olvasót... (A szerző)