Filozófia a keresztény ókorban jellemzők

Stead professzor számos mértékadó monográfia szerzője a korai keresztény teológia területén. Jelen könyve a keresztény teológia és a filozófia kapcsolatainak első öt évszázadát tekinti át. A szerző azonban nemcsak egyszerűen saját szavaival meséli el újra a számtalanszor tárgyalt történetet, hanem kiváló teológiatörténészként, aki egyszersmind a modern filozófia eszköztárában is otthonosan mozog, új megközelítésben taglalja ezt az izgalmas korszakot. Elsősorban a felmerülő filozófiai problémákra koncentrál, és tárgyalását ezek köré szervezi. Mindeközben gondosan ügyel arra, hogy könyve előzetes ismeretek nélkül is érthető legyen. Ennek jegyében az első hét fejezetben az ókori filozófiai háttér rövid áttekintését is nyújtja, a mű céljából releváns problémákra összpontosítva. Mindezen erényei, valamint világos tárgyalásmódja révén nemcsak leendő teológusok és filozófusok tankönyvéül szolgálhat, de általában a művelt érdeklődőt is megszólítja.