Filozófiai vizsgálódás jellemzők

A kiadó a szerző értekezésének első teljes magyar fordítását a mű eredeti angol nyelvű kiadásának 250. évfordulója alkalmából jelenteti meg, magyarázó jegyzetek kíséretében.
Burke írása öt részből, valamint egy bevezető tanulmányból áll, amely az ízlésről szól. Az I. rész a szenvedélyek általános elmélete, a II., III. és IV. rész a fenségessel, illetve a széppel foglalkozik, míg az V. rész a nyelvre, mint a fenséges érzület létrehozására leginkább alkalmas médiumra összpontosít.
Burke műve ugyanakkor számos, a francia forradalomra való hivatkozást is tartalmaz. A "rettenetre" (terror) vonatkozó megjegyzései sajátosan politikai megvilágításba kerülnek, aminek nem kevés súlya van ma, egy olyan korban, melyet gyakran a "terrorizmus korának" neveznek. Az értekezés ily módon az esztétika és a politika határmezsgyéjén mozog.