Filozófiatörténet jellemzők

Jegyzetünkben egyszerre próbáljuk érvényesíteni a tematikai és a kronológiai szempontokat - amennyire ez lehetséges -, noha helyenként ettől az elvtől kénytelenek vagyunk eltérni. A legtöbb filozófiatörténeti összefoglalás, illetve áttekintés a különféle keleti vallási-filozófiai irányzatok (pl. hinduizmus, buddhizmus, konfucianizmus, taoizmus stb.) eszmeiségének tárgyalásával veszi kezdetét, de lévén főiskolákon a vallástörténet külön tantárgy, így ettől most eltekintettünk. Következésképpen ez a jegyzet kimondottan a nyugati filozófia kibontakozásától indul, és az antik bölcselettől a középkori, valamint az újkori filozófia ismertetésén keresztül halad napjaink eszmevilága felé. (A szerző)