Fizika 7. jellemzők

"... A fejezetek többsége a mindennapi életből vagy a korábbi tanulmányokból ismert tapasztalatokból, megfigyelésekből indul ki. Számos kísérlet, mérés leírása is segíti az anyagok fizikai tulajdonságainak a megismerését, a jelenségek, összefüggések, törvények felismerését. A mérési adatok áttekintését, a képletek értelmezését táblázatok, grafikonok könnyítik. A fejezetek tartalmának könnyebb áttekintése érdekében a), b), c) stb. betűkkel jelöltük meg az egyes, szorosabban összetartozó részeket. Ez a jelölés segítséget nyújthat a tanulásban a fejezet gondolatmenetének felismeréséhez, az egyes részek lényegének kiemeléséhez. A megismert összefüggések alkalmazását kidolgozott példákkal vezeti be a könyv. Ezek egy része az ismeretek felidézését, illetve értelmezését kívánja meg; a feladatok további része pedig a tanult összefüggések gyakorlati alkalmazásába nyújt bevezetést. A könyv megerősítésként számos kísérletet is tartalmaz. Ezek többsége otthon is elvégezhető. A könyvben lévő fejezetek egy része a természetismertből vagy a matematikából tanult ismeretek felidézését, megerősítését, kiegészítését szolgálja (a hosszúság, a terület, a térfogat, a tömeg, az idő és a hőmérséklet mérése, a folyadékok és gázok tulajdonságai, a sűrűség, az úszás, a hőtágulás, a hőterjedés, a halmazállapot-változások stb.)..."(Részlet a szerző és a szerkesztő bevezetőjéből)