Fizika összefoglaló feladatgyűjtemény szakközépiskolásoknak jellemzők

A feladatgyűjtemény a szakközépiskolák számára készült, és legtöbb feladata megfelel az érettségi követelményeknek. A feladatok csoportosítása általában követi a fizika témaköreinek a tankönyvben alkalmazott tárgyalási sorrendjét, de vannak közöttük olyan, összetettebb problémát tárgyaló feladatok is, amelyek nem sorolhatók egyértelműen egy-egy tankönyvi fejezethez. A feladatgyűjtemény használható az érettségi vizsga előkészítéséhez, valamint a megtanult tananyagrészek évközi elmélyítéséhez, alkalmazásához és begyakorlásához.