Fogalmazás lépésről lépésre I. (2-4. osztály) jellemzők

A munkafüzet segítségével a gyerekek lépésről lépésre sajátíthatják el a legfontosabb fogalmazási ismereteket. A feladatok fokozatosan nehezednek az egyszerűbb mondatszerkesztéstől a bonyolultabb szövegalkotásig. Mivel fogalmazni nem könnyű, a munkafüzet sok kedves rajzzal igyekszik ötletet adni és kedvet ébreszteni. A gyerekek fogalmazási készségük fejlődését nyomon követhetik a füzet végén található önellenőrzési szempontok segítségével.