Fogalmazási feladatgyűjtemény a szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztésére a 11-12 évesek és az általános iskola 6. osztálya számára jellemzők

A feladatgyűjtemény tartalmából: Jelmagyarázat, önellenőrzési szempontok; A kommunikáció; Helyes ejtés; A testbeszéd; Mindennapi beszédhelyzetek; Fogalmazási műhelygyakorlatok; Szóbeli és írásbeli tájékoztató és ábrázoló szövegműfajok