Fogom a kezét, és együtt emelkedünk -Tanulmányok és interjúk a roma integrációról jellemzők

"Fiatal szociológusok cigánysággal foglalkozó tanulmányait és interjúit gyűjti egybe a kötet, amely arra törekszik, hogy kiegészítse a hazai romakutatás gazdag, de nem hiánytalan spektrumát - főleg a roma vallásosság megjelenési formáinak, a megtérések életvitel-módosító hatásának, a cigányság felzárkóztatási motivációinak bemutatásával, de a cigány-nem cigány viszon árnyaltabb megjelenésével is. Némi leegyszerűsítéssel úgy lehetne érzékeltetni ennek a hiánypótló szándéknak a szemléleti alapját, hogy a romakérdést nemcsak emberjogi, hanem emberbaráti, úgy is mondhatjuk: felebaráti kérdésnek tekintjük; ugyanakkor a cigányok és magyarok kapcsolatát olyan kölcsönös viszonynak, amelyben mindkét félnek megvan a lehetőségeihez mért felelőssége, és megvannak a kötelezettségei. A kötetben szereplő írások - objektivitásra törekvő tudományos elkötelezettségük mellett - e szemléletet és felelősségérzetet tükrözik. Összegyűjtésüknek még egy célja volt: a Párbeszéd Házában működő Fiatal Vallás- és Értékszociológusok köre, az úgynevezett FIVÉSZ-műhely szellemi profiljának kiegészítése. Korábbi tanulmánykötetei után a FIVÉSZ szeretné hallatni jobbító szándékú hangját a romaügyben is, amely Magyarország (és az egész közép-európai térség) egyik legfeszítőbb társadalmi problémája. A kötet összeállítása során az a remény ösztönzött minket, hogy valós élethelyzetek és új kutatási eredmények feltárásával, pozitív példák felmutatásával valamelyest hozzájárulhatunk a cigányintegráció ügyének előmozdításához."