Földműveléstan jellemzők

Ez a korszerű földművelési ismereteket, a szántóföldi talajok hasznosítási lehetőségeit átfogó munka a már gyakorló szakemberek számára is útmutatást ad: a különböző termőhelyeken folyó növénytermesztés eredményességét befolyásoló vagy korlátozó természeti tényezők felismeréséhez; a talaj termékenysége és a termesztett növény szempontjából legmegfelelőbb termesztéstechnológiák megválasztásához; valamint a földművelési eljárások várható hatásának, következményeinek talaj- és környezetvédelmi igényességgel történő megítéléséhez. A könyv nemcsak az egyetemi hallgatóknak, de mindazoknak a javára válik, akik hasznosítani kívánják a földművelés klasszikus ismeretanyagát és legújabb eredményeit.