FOLYTON NÖVŐ S. M.-FA. - VÁLOGATÁS A SARUSI MIHÁLY MŰVEIRŐL ÉS MUNKÁSSÁGÁRÓL ÍRT jellemzők

Jeles irodalomtörténészek, neves írók, tekintélyes nyelvész, újságírók, tanárok szerepelnek írásaikkal e színes és változatos válogatásban. Sarusi Mihály József Attila-díjas író, költő eddigi félszáz könyvéről írott tanulmányok javából válogat a Folyton növő S. M.-fa.Az elmúlt harmincöt esztendőben közreadott valamennyi Sarusi-kötetről megjelent műbírálat, könyvjegyzet, ismertetés, összesen mintegy félezer. E gyűjteménybe huszonhat tanulmányíró harmincnégy kritikája és életműelemzése került. A kötet azokat az írásokat tartalmazza, amelyek szerzői életművükkel bizonyítják, hogy értő szemmel nyúlnak egy-egy bemutatandó, megítélendő műhöz, néhány esetben pedig a kevéssé ismert szerző friss szemléletével járul hozzá a 70-en túl járó író életművének, illetve valamelyik alkotásának jobb megértéhez.A kötet az értékelt művek közreadásának időrendjében közli a tanulmányokat. Így elsőként A csabai Szajnán című beszélyfüzérről írt dolgozatok java olvasható. A könyvek értékelését S. M.-más címmel