Fordítások Bessenyeitől Pyrkerig jellemzők

Jelen kötet, amely a Kazinczy Ferenc életében önálló kiadványként megjelent fordításokat tartalmazza, forráskiadás: tizenkét ma már alig hozzáférhető könyvet tsz közzé, kritikai feldolgozásban, köztük olyan, a kortársakra nagy hatást gyakorló munkákat (a Gessner-fordítást és a Bácsmegyeyt), amelyek az irodalomtörténeti hagyományban is kiemelt helyet foglalnak el. Kazinczy életművében köztudottan kitüntetett jelentőséggel bírnak a fordítások, hiszen a korban kivételesen hosszú és termékeny írói pályáját végigkísérték. E kötet szövegein Kazinczy fordítói gyakorlatának és elveinek a változása követhető végig: láthatjuk az esetlegesen választott első fordítását készítő, még botladozó stílusú diákot és az érett, határozott célok jegyében dolgozó széphalmi mestert.