FORDITÓSULI ANGOL NYELVVIZSGÁKRA jellemzők

LX-0090A könyv teljesen újszerű felépítése az angol nyelv logikáját követve végigvezeti a nyelvtanulót az egyszerű mondattól az összetett mondaton keresztül a szövegösszefüggést biztosító eszközökig, kerülve a bonyodalmas nyelvtani magyarázatokat, miközben különös figyelmet fordít a magyar és az angol nyelv közötti különbségekre. A magyar nyelvtanuló számára leginkább problémás területekre külön jelölés hívja fel a figyelmet. Az egyes területeken belül a példamondatok általában angolul vannak megadva először, hiszen a nyelvtani kategóriákat az angol nyelv alapján adtam meg. Így előfordulhat, hogy a magyar mondatban pl. az okhatározói mellékmondat címszó alatt a kiemelt mellékmondat nem okhatározói, mert magyarra nem azzal fordítjuk. Az alapfokú nyelvvizsgára készülőknek a könyv első három fejezetét ajánlom, míg a közép- és felsőfokon vizsgázók az egész könyvet rendkívül hatékonyan ki tudják használni. A könyvben kb. 3000 példa- és gyakorlómondat található, melyeknek többsége szerepelt