FORDITÓSULI NÉMET NYELVVIZSGÁKRA jellemzők

LX-0089Ez a könyv azt a célt tűzte ki maga elé, hogy az alap-, a közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülő nyelvtanulók számára összefoglaló képet nyújtson a szöveget alkotó mondatok felépítésének fortélyairól és a fordítás során kötelezően és fakultatívan elvégezhető változtatásokról, módosításokról, műveletekről. A rövid elméleti részek után több mint 1500 gyakorlómondat, összefoglaló gyakorló feladatokként 15-15 hosszabb-rövidebb magyar és német szöveg, az egyéni nyelvtanulók részére pedig megoldási kulcs áll rendelkezésre. Az alapfokú nyelvvizsgára készülő nyelvtanulóknak elsősorban a könyv első két fejezetét, míg a középfokú és felsőfokú nyelvvizsgára készülő nyelvtanulóknak érdemes minden fejezet feladatait megoldani.