Forradalom után? jellemzők

"Ahhoz, hogy a nem demokratikus eszméket és gyakorlatot demokratikus intézményekkel lehessen felváltani, új autoritás-elképzelésekre és gyakorlatra van szükség. Mégis tény, hogy még azokban az országokban sem szükségszerűen demokratikus a hatalom minden formája, ahol a demokratikus intézmények már régóta fennállnak. A demokratikus országokban is legalább két oka van, hogy léteznek nem demokratikus formák. Még ma is igaz az, hogy amit az ember demokráciának nevez - s ezt mindnyájan jól tudjuk -, messze van a teljes demokratikus politikai rendszertől. Továbbá minden demokratikus országban bizonyos szervezetek kifejezetten és törvényesen nem demokratikus autoritás-rendszerek irányítanak..."