FORRÁSOK SALZBURG KORA KÖZÉPKORI TÖRTÉNETÉBŐL jellemzők

A VIII. és IX. században keletkezett öt latin nyelvű forrásszöveg először lát napvilágot magyar nyelven magyarázatokkal és bevezető tanulmánnyal bővítve. A könyv érdeklődésre tarthat számot a kora-középkori politika- és egyháztörténet iránt érdeklődők körében, de fontos információkat nyújt az avarság és a honfoglaló magyarság életéről ís.