France-Euro-Express 3. Munkafüzet jellemzők

Ez a francia nyelvű munkafüzet - a hozzá tartozó tankönyvvel és hanganyaggal együtt - egy új, négykötetes tankönyvcsalád harmadik tagjához készült. A kommunikációs készségfejlesztő szituációs gyakorlatok mellett változatos feladatok vannak mind a könyvben, mind a munkafüzetben. A tankönyvben továbbra is a szóbeli feladatok dominálnak, a munkafüzetben pedig az írásbeliek - beleértve az írott szövegértés gyakoroltatását is. Megjelennek a különböző stílusok - a közvetlen barátitól a hivatalos levélben használtig, de a tanulóknak nemcsak megkülönböztetni kell tudni őket, hanem fokozatosan használni is. Ez a kötet már szem előtt tartja az állami nyelvvizsgára való felkészülést is.