Francia leíró nyelvtan gyakorlatokkal jellemzők

A bővített és átdolgozott, gyakorlatgyűjteménnyel kiegészített rendszeres francia nyelvtan a kontrasztivitás szem előtt tartásával nyújt segítséget egyrészt a magyar felsőoktatási intézmények hallgatóinak, másrészt azoknak a nyelvtanulóknak, akik a középiskolában, tanfolyamokon vagy magánúton kívánják tökéletesíteni nyelvi ismereteiket. Mivel igen széles körű közönségnek szól ez a kézikönyv, az elméleti részek magyar nyelvűek, s minden esetben megtalálhatók a példamondatok magyar megfelelői is. Külön hangsúlyt kapnak a francia nyelvtan "forró pontjai", amelyek a magyar anyanyelvűeknek komoly nehézségeket okoznak. Ezeket a részeket a szerzők kontrasztív szempontú megközelítésben elemezték. Az elméleti anyag könnyebb és hatékonyabb elsajátítása érdekében minden nyelvtani jelenséghez különböző típusú gyakorlatok kapcsolódnak, amelyek megoldásához nem feltétlenül szükséges a tanári irányítás, mivel a gyakorlatok mellett látható a vonatkozó elméleti részek lapszáma is. Hasonlóképpen, az egyes elméleti pontok mellett megtalálható az odatartozó gyakorlatok száma. Az egész könyvet pontos utalási rendszer hálózza be mind az elméleti részen belül, mind az elméleti és gyakorlati rész között, amely a könyv végén levő tárgymutatóval együtt igazi kézikönyvjelleget kölcsönöz a kötetnek: bármely felmerült nyelvtani fogalom vagy jelenség azonnal visszakereshető, a hozzájuk kapcsolódó gyakorlatok bármikor elvégezhetők.