Francia-magyar kisszótár jellemzők

E kb. 26000 adatot tartalmazó kisszótár használatánál többek között a következő szempontokat kell figyelembe venni. A nyelvtani kategóriák különbségeit római számok segítségével tüntetik fel. Így a névszóknál külön római számot kap a címszó főnévi, melléknévi és határozói értelme, illetőleg, ha határozói és elöljárói szerkezetben fordul elő. Igéknél a római számok a tárgyas, tárgyatlan és visszaható értelmet és alakot különböztetik meg. A címszó előtti római számok az azonos hangzású szavakat választják el egymástól. A névszók többes számát nem közlik azoknál a névszóknál, melyek a többes számot a szabályos -s jellel képezik, vagy amelyek -s, -x, -z végűek lévén nem kapnak többes jelet.