Garmacor címere jellemzők

Rudrig Ves Garmacor
A Dúlás háborújának hőse, a céltalan és véres cormadinai hadjárat világgal meghasonlott áldozata - az élők és holtak világának mezsgyéjén járó Vadkan, aki a feledést a szeszben, a feloldozást a shadoni alvilág bugyraiban keresi... és nem hátrál meg akkor sem, ha saját démonai helyett másokéval gyűlik meg a baja.
Mikor egy volt fegyvertárs kérésére ismét csatasorba áll, úgy hiszi, nincs vesztenivalója - az első, de nem az utolsó tévedés az úton, mely a holtak légiójának ezernagyát kanyarok és buktatók során, a kísértés, a hitszegés, a gyönyör, a gyötrelem és a vezeklés megannyi stációján át vezeti vissza régi önmagához.