Gazdaságtani és jogi ismeretek alkalmazása az ellenőrzésben jellemzők

A kiadvány a pénzügyi és számviteli szakellenőr szakképzésben részt vevő hallgatók számára készült. A jegyzet jogi része - amely a Jogi ismeretek alkalmazása c. könyv kiegészítése - nagy segítséget nyújt a büntető eljárásban alapvetően járatlan revizoroknak, a büntető-, a büntető-eljárási és szabálysértési jog fontosabb szabályainak megismerésében. A gazdasági rész az államháztartás működését, az államháztartásról szóló törvényt, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletet dolgozza fel. A jegyzet elsődlegesen a szakellenőr-képzési programhoz készült, de gyakorló szakemberek számára is tartalmaz jól hasznosítható ismeretanyagot.