GENDZSI SZERELMEI I.-III. jellemzők

Kerek 1000 esztendeje született a világirodalom első regénye!Szerzője egy 11. század eleji japán császárné mellett teljesített udvarhölgyi szolgálatot, a történet kerete pedig hasonló az Ezeregyéjszakáéhoz: az udvarhölgy úrnője mulattatására szerelmi kalandokról mesél. E kalandok főhőse a „fénylő Gendzsi”, az ifjú császárfi, a hibátlan szépségű, nagyon művelt, táncban és zenélésben s egyéb korabeli művészetekben is mindenkit felülmúló férfi. Szerelmi kalandjai hol mulatságosak, hol szenvedélyesek, hol tragikusak – lélektani regényként is máig hatásos ez a grandiózus mű. És a kalandok közben teljes pompájában kirajzolódik előttünk a japán kultúrtörténet máig legfényesebb szakasza, a kb. 800-tól 1200-ig tartó Heian-kor, amely ma már egyrészt csodás zárványnak tekinthető (a szamurájosztály felemelkedése elsöpörte), másrészt viszont megalapozta mindazt, ami máig a japán kultúra lényegének számít: a sajátos japán esztétikumot, az öltözködést, az illemet, a természet tudatos kultiválását, a