Geomorfológia II. jellemzők

A geomorfológia-tankönyv második kötete a felszín­alaktan változatos részterületeivel ismerteti meg az olvasót: az aprózódás és mállás, a különböző kőzetek és földtani szerkezetek, a vulkáni vidékek, a tömeg­mozgások, a száraz (szélfújta) területek, a tengerpar­tok és az óceánfenék, valamint az égitestek felszín­alakító folyamataival, formáival. A tárgyalásmód itt is az első kötetben megszokott. Az utolsó fejezetek a felszínfejlődés klasszikus és modern elméleteivel, ül. az ember - egyre határozottabb - domborzatformáló tevékenységével (az antropogén geomorfológiával) foglalkoznak. Minden témát számos ábra és a mellék­let gazdag képanyaga tesz átélhetővé. Akinek további elmélyülésre van igénye, a szakirodalmi hivatkozások hosszú listájából válogathat.