Gépelemek jellemzők

A Gépelemek című könyv a Tankönyvmester Kiadó gépészeti és rokon szakmák számára készített szakmai tankönyvcsaládjának egyik alapozó tankönyve. A Gépelemek részletes és alapos feldolgozásban ismerteti a gépelemek és szerkezeti egységeik leggyakoribb fajtáit. Ezek nem csak kialakítását és felhasználhatóságát tárgyalja, hanem mintapéldák által bevezet a méretezési, ill. kiválasztási lehetőségeik megismerésébe is. Rövid fejezet foglalkozik a szabványosítás fontosságával és a szabványkeresés technikájával, különös tekintettel a nemzetközi szabványok hazai alkalmazására. Ezután a kötőgépelemek, a rugók és lengéscsillapítók, a csövek és csőszerelvények, a tengelyek és csapágyazásuk, a tengelykapcsolók, a fékek, a nyomatékszármaztató hajtások és a mechanizmusok ismertetése következik.