Globális örvénylések jellemzők

"Az örvény az emberi létezés egyik legfenyegetőbb metaforája. Nemcsak a közvetlen fizikai valóságban jelent végzetes veszélyt, hanem spirituális értelemben is. Az ember ugyanis, amióta rácsodálkozik a világra, mindent két erő harcaként értelmez. A jó és rossz, a jobb és bal, a fény és árnyék, a lenn és fenn vagy kinn és benn, mind ennek a sajátos dichotómiának a megjelenítői. Az örvényen viszonyt, legalábbis egy kritikus pont után, minden összekeveredik, összefolyik, már nincs fenn és lenn vagy kinn és benn, csak egyetlen mindent szétroncsoló őrült pörgés.
Ez a könyv, amelyet a kedves olvasó most kezébe vett, éppen azt tűzte ki fő céljául, hogy segítsen megmutatni ennek az örvénylésnek az okait, jelen hatásait és azokat a jövőbeli folyamatokat, amelyek ránk várnak.
A kötet első felében néhány olyan hosszabb interjú szerepel, amelyek esélyt adtak számomra ahhoz, hogy részletesen kifejtsem gondolataimat az emberi létezés lelki, erkölcsi és szellemi hanyatlásáról.
Az interjúkat követő írásaimban, amelyek viszonylag rövid, ahogy mondani szoktam "hirtelen felindulásból elkövetett" dolgozatok, arra keresem a választ, hogy van-e, lehet-e kiút ezekből az örvényekből." (a Szerző)