GNÓZIS II. - AZ ÖRÖK IGAZSÁG KRISZTUSI MEGKÖZELITÉSE jellemzők

A misztikusok, az üzenethozók, a bölcsek és a tanítók bármilyen korúak, bőrszínűek, vagy hitűek legyenek is, mind-mind az egyetemes Örök Igazság különféle arculatáról beszélnek. Az Egyistenhívő, ezoterikus kereszténység már az idők kezdete óta méltó helyet foglal el az emberi tudatban, mint az Örök Igazság tiszta és valós visszatükröződése. A Krisztusi megközelítés módszere áldásos, félelemnélküli és magától értetődő.