GOMBOCZ ZOLTÁN 1877-1935. - ÉLETRAJZ ÉS PÁLYAKÉP - jellemzők

Gombocz Zoltán tudományos egyéniségét a tervszerűen megszerzett egyetemes műveltség, egyetemes látás, széles körű tárgyi tudás, rendkívüli emlékezet, ítélőképesség jellemzi. Műveltsége filozófiai alapjait az egyetemen nemcsak megtanulta, hanem át is élte, ebben gyökeredzett nyelvelméleti érdeklődése, a nyelvi jelenségek lényegének megértése, és a nyelvtudományi kutatás módszerének megismerésére való törekvése.