Görög diaszpóra Közép-Európában jellemzők

Meggyőződésem, hogy a mai magyarországi görögség rendkívül jelentős mértékben járult hozzá ahhoz a tényhez, hogy a magyarok többségében pozitív sztereotípiákat ébreszt szinte minden, ami görög. Annak ellenére, hogy viszonylag kis létszámú – alig néhányezres lélekszámú – kisebbségről van szó, jelenléte nem csak Magyarország szellemi és gazdasági, hanem mindennapi életében is érezhető. Meghatározó szerep jutott e kedvező kép kialakításában, azokra a görögökre, akik döntően 1948 folyamán, még kisgyerekként kerültek Magyarországra. 1948. április 20-án a magyar kormány képviselőjének hivatalos helyzetjelentése, már tartalmazta az első részletes adatokat az ideérkezett görög gyermekek kor szerint megoszlásáról.